Performance schedule

2022年9月
Sep 3, Sat
Oreno French&Italian Tokyo Ginza, Tokyo
Yuki Nakae(Sax)
Terumasa Nishikawa(Bass)
Masaki Akiba(Drums)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Sep 8, Thu
Oreno French Yokohama Yokohama
Mitsukuni Tanabe(G)
Reikan Kobayashi (Pf, Shakuhachi)
Sep 9, Fri
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Miki Aida(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Sep 10, Sat
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Nobuhiro Shimada(Vo)
Masaki Akiba(Drums)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Sep 11, Sun
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Terumasa Nishikawa(Bass)
Jean Shigemura(Drums)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Sep 16, Fri
〜18, Sun
Art Tower Mito ACM Theater Mito-City, Ibaraki
Mezase Musical MitoKomon
〜Mitsukuni Seishunhen〜
Sep 21, Wed
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Miki Aida(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Sep 22, Thu
Oreno French Yokohama Yokohama
Yoshimasa Otsuka(Bass)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Sep 23, Fri
Oreno French Yokohama Yokohama
Yuki Nakae(Sax)
Terumasa Nishikawa(Bass)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Sep 27, Tue
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Yuka Endo(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Sep 30, Fri
Contrail Shibuya
19:00-19:40, 20:20-21:00
Aya Fukiage (Vo)
Reikan Kobayashi (Shakuhachi&more)
October, 2022
October 1, Sat
Oreno French Yokohama Yokohama
Momoko Iijima(G)
Reikan Kobayashi (Pf, Shakuhachi)
October 9, Sun
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Yuki Nakae(Sax)
Ichiro Sakai(Bass)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 11, Tue
Aeon Mall Hinode Nishi-Tamagun
Reikan Kobayashi (Pf)
Oct 12, Wed
XEX Nihonbashi Nihonbashi
RAIN(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 13, Thu
Oreno French&Italian Aoyama Aoyama 1chome
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 15, Sat
Karuizawa Prince Shopping Plaza East Event Space Karuizawa
Music in Karuizawa
1st. 1PM / 2nd. 3PM
Nariyoshi Miki(Pf)
Reikan Kobayashi (Shakuhachi, Guitar)
Oct 16, Sun
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Shimon Mukai(Sax)
Yoshimasa Otsuka(Bass)
Masaki Akiba(Drums)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 21, Fri
Jazz Club Daphne Kamakura
*JAM SEssion
Teruhiko Takata (Drums)
Shinichiro Imamura (Pf)
Masamichi Hosokawa (Bass)
Reikan Kobayashi (Shakuhachi, Guitar)
Oct 23, Sun
Girl Talk Mito, Ibaraki
4PM Open / 5PM-, 6:45PM- (2Sets)
Miki Aida(Vo)
Reikan Kobayashi(Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 25, Tue
Aeon Mall Hinode Nishi-Tamagun
Reikan Kobayashi (Pf)
Oct 26, Wed
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Yuka Endo(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 27, Thu
Seagull Urayasu
Yurie(Vo)
Akihisa Okayama(Perc)
Reikan Kobayashi(Pf, Gt)
Oct 28, Fri
Oreno French Yokohama Yokohama
Tomoyuki Konno(Drums)
Shigenobu Kikuta(Bass)
Reikan Kobayashi (Pf, Shakuhachi)
Oct 29, Sat
Oreno French Yokohama Yokohama
Yuki Nakae(Sax)
Reikan Kobayashi (Pf, Shakuhachi)
Oct 30, Sun
Rough River & Diner Tsuchiura, Ibaraki
Miki Aida(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Past schedule is HERE

REIKAN KOBAYASHISAMPLE COMPANY