Performance schedule

October, 2022
October 1, Sat
Oreno French Yokohama Yokohama
Momoko Iijima(G)
Reikan Kobayashi (Pf, Shakuhachi)
October 9, Sun
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Yuki Nakae(Sax)
Ichiro Sakai(Bass)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 11, Tue
Aeon Mall Hinode Nishi-Tamagun
Reikan Kobayashi (Pf)
Oct 12, Wed
XEX Nihonbashi Nihonbashi
RAIN(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 13, Thu
Oreno French&Italian Aoyama Aoyama 1chome
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 15, Sat
Karuizawa Prince Shopping Plaza East Event Space Karuizawa
Music in Karuizawa
1st. 1PM / 2nd. 3PM
Nariyoshi Miki(Pf)
Reikan Kobayashi (Shakuhachi, Guitar)
Oct 16, Sun
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Shimon Mukai(Sax)
Yoshimasa Otsuka(Bass)
Masaki Akiba(Drums)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 21, Fri
Jazz Club Daphne Kamakura
*JAM SEssion
Teruhiko Takata (Drums)
Shinichiro Imamura (Pf)
Masamichi Hosokawa (Bass)
Reikan Kobayashi (Shakuhachi, Guitar)
Oct 23, Sun
Girl Talk Mito, Ibaraki
4PM Open / 5PM-, 6:45PM- (2Sets)
Miki Aida(Vo)
Reikan Kobayashi(Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 25, Tue
Aeon Mall Hinode Nishi-Tamagun
Reikan Kobayashi (Pf)
Oct 26, Wed
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Yuka Endo(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Oct 27, Thu
Seagull Urayasu
Yurie(Vo)
Akihisa Okayama(Perc)
Reikan Kobayashi(Pf, Gt)
Oct 28, Fri
Oreno French Yokohama Yokohama
Tomoyuki Konno(Drums)
Shigenobu Kikuta(Bass)
Reikan Kobayashi (Pf, Shakuhachi)
Oct 29, Sat
Oreno French Yokohama Yokohama
Yuki Nakae(Sax)
Reikan Kobayashi (Pf, Shakuhachi)
Oct 30, Sun
Rough River & Diner Tsuchiura, Ibaraki
Miki Aida(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Novenber, 2022
Nov 9, Wed
Oreno French & Italian Tokyo Ginza
Miki Aida(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 11, Fri
INDIPENDENCE Ikebukuro
Momoko Iijima(Vo)
Yoshimasa Otsuka(Bass)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 12, Sat
The Museum of Modern Art, Ibaraki Mito-city, Ibaraki
Museum Concert
Reikan Kobayashi(Shakuhachi)Yuya Wakai(Pf)
1. 11:00-11:30, 2. 14:00-14:30
Nov 18, Fri
Jazz Club Daphne Kamakura
*セッションホストです
Teruhiko Takata (Drums)
Shinichiro Imamura (Pf)
Reikan Kobayashi (Shakuhachi, Guitar, Bass)
Nov 20, Sun
Oreno French Yokohama Yokohama
Yuki Nakae(Sax)
Terumasa Nishikawa(Bass)
Reikan Kobayashi (Pf, G, Shakuhachi)
Nov 22, Tue
XEX-Nihonbashi Nihonbashi
RAIN(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 25, Fri
Nov 26, Sat
Half Moon Hall Shimokitazawa
Duo Performance Vol.2〜Love for All〜
25th: 19:00-Start
26th: 14:00-, 17:30-
Emiko Takata(Dance)
Reikan Kobayashi(Shakuhachi)
Nov 27, Sun
Oreno French Yokohama Yokohama
Mitsukuni Tanabe(G)
Reikan Kobayashi (Pf, G, Shakuhachi)
Nov 28, Mon
Oreno French Yokohama Yokohama
Satoshi Aida(G)
Reikan Kobayashi (Pf, G, Shakuhachi)
Nov 29, Tue
Oreno French & Italian Tokyo Ginza
Miki aida(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Past schedule is HERE

REIKAN KOBAYASHISAMPLE COMPANY