REIKAN KOBAYASHI

Videos

- Jazz Shakuhachi Project -
James (Pat Metheny)

Reign Kobayashi (Shakuhachi)
Takayoshi Baba (Guiter)
Yasuhiko "Hachi" Sato (Bass)
- Reikan Kobayashi Solo "One Man's Band" LIVE -
Isn't she lovely (Steivie Wonder)

Reikan Kobayashi (Shakuhachi etc.)
- Reikan Kobayashi × Marie Kobayashi -
Music CD&Picture Book『Morino Shotaijyo』PV1

Music. Reikan Kobayashi
Picture Book & Reading. Marie Kobayashi
- Reikan Kobayashi × Marie Kobayashi -
Music CD&Picture Book『Morino Shotaijyo』PV2

Music. Reikan Kobayashi
Picture Book & Reading. Marie Kobayashi